Digitale workshop aan de slag met rijke teksten door Loes Reichenfeld

donderdag 4 februari 2021
15:00 - 17:30

Locatie On-line
Categorie Cursussen & Lezingen
Tags Digitale cursussen Workshop
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Digitale workshop aan de slag met rijke teksten door Loes Reichenfeld

Het AdviesLees! Een oproep tot een leesoffensief roept bibliotheken en scholen op om te zorgen voor een rijk leesaanbod. Ook bij Curriculum.nu ligt voor het leergebied Nederlands het accent op het gaan werken met rijke teksten. Teksten die ervoor zorgen dat leerlingen gaan nadenken over inhoud, samenhang en de wereld om hen heen. Rijke teksten vormen de basis van dieplezen.

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst leescoördinatoren. Vanwege Corona is deze workshop interactief online.

We zijn bijzonder blij dat we Loes Reinchenfeld hebben kunnen contracteren voor een workshop “Aan de slag met rijke teksten”.

Loes is MA specialist jeugdliteratuur en cum laude afgestudeerd met als masterthesis “Kijk Wijzer naar prentenboeken. Naar een instrument voor een interpretatie van prentenboeken op basis van de interactie tussen beeld en tekst”. Ze ontving hiervoor de Miep Diekmann Thesisprijs 2020.

Tijdens de workshop wordt vanuit het boek Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs (van Erna van Koeven en Anneke Smits) een link gelegd naar het Handboek Open Boek (van Jos Walta). In deze workshop vindt een afwisseling plaats tussen theorie en praktische opdrachten.

Vragen die aan bod komen zijn:

• Wat zijn rijke teksten?

• Waar vind je rijke teksten?

• Hoe kun je werken met rijke teksten?

De workshop is op donderdag 4 februari van 15.00 uur tot 17.30 uur via Teams.

Kosten en aanmelden:

De workshop is bedoeld voor gecertificeerde en niet- gecertificeerde leescoördinatoren/leerkrachten. Er is plaats voor ca. 40 deelnemers. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan er plaats is, krijgen gecertificeerde leescoördinatoren voorrang bij aanmelding.

Kosten voor de workshop bedragen € 10,-

Opgeven bij Andre Ebbers a.ebbers@bibliotheekwestachterhoek.nl

Onder vermelding van:

naam leerkracht
naam school
mailadres voor de link

We hopen op veel deelnemers en graag tot 4 februari!