Cursus Kunstgeschiedenis; Symbolisme in de Schilderkunst

maandag 23 september 2019

Locatie Bibliotheek Zelhem
Categorie Cursussen & Lezingen
Tags Cursus Kunstgeschiedenis
Terug

Cursus Kunstgeschiedenis; Symbolisme in de Schilderkunst

Eind negentiende eeuw vinden in Europa grote veranderingen plaats: industrialisatie, technologische vernieuwingen, de wereld wordt steeds moderner. Ook in de schilderkunst verandert er veel en begint het modernisme met de komst van de impressionisten. In diezelfde tijd zijn er echter verschillende kunstenaars in Europa die hier een tegenwicht aan willen bieden. Zij zijn bang dat de oude wereld zal verdwijnen onder de druk van dit vooruitgangspositivisme. Ze zetten zich af tegen een volgens hen gebrek aan geestelijke inhoud van bijv. het impressionisme en vinden de uitdrukking van een idee belangrijker dan het weergeven van de werkelijkheid.

De term symbolisme wordt voor het eerst gebruikt in 1886 door de Franse criticus Jean Moréas, hij gebruikt het in verband met de literatuur uit die tijd. Pas later wordt de term ook op de schilderkunst toegepast. Er is hierbij geen sprake van een vaste groep of stijl, maar meer van een bepaalde geestelijke houding waarbij een literaire benadering van de schilderkunst overheerst. De droomachtige schilderijen worden bevolkt door mysterieuze figuren uit de literatuur, de Bijbel en uit de Griekse mythologie. Veel symbolisten staan open voor alles wat mysterieus, melancholisch en occult is. Ook de decadentie van het fin de siècle hoort bij het symbolisme.

In heel Europa zie je deze tendensen terug. In Frankrijk vormt zich rond Gauguin een “groep” symbolisten die samenkomen in Pont-Aven in Bretagne. Hieruit ontstaat later weer een andere groep dat zich Nabis noemde. Maar ook een geheimzinnige orde als de Salon de la Rose+Croix kan tot het symbolisme gerekend worden. In Engeland hebben sommige prerafaëlieten een zekere verwantschap met het symbolisme. In Duitsland kun je denken aan het mysticisme van Arnold Böcklin, Franz von Stück of Max Klinger. In België is er het werk van Willian Degouve de Nuncques, Fernand Knopff en Félicien Rops. En ook in Nederland zijn er symbolistische tendensen te vinden in het werk van Jan Toorop en zelfs misschien wel in het vroege werk van Piet Mondriaan. In deze cursus zal elke avond een ander land/gebied centraal staan.

De cursussen worden gehouden op maandagochtend (aanvang 10.00 uur), woensdag- en donderdagavond (aanvang 20.00 uur) en duren ongeveer twee uur, inclusief een (koffie)pauze. De vijf lezingen zijn verdeeld over tien weken. De kosten bedragen €60 (voor “vrienden van de galerie” € 55). Omdat de cursus zowel op de maandagochtend (twee groepen) als op de woensdag- en donderdagavond gegeven wordt, is het mogelijk om incidenteel te wisselen.

Cursusdata:

  • maandagochtend: 23-9, 7-10, 21-10, 4-11 en 18-11

  • woensdagavond: 25-9, 9-10, 23-10, 6-11 en 20-11

  • donderdagavond: 26-9, 10-10, 24-10, 7-11 en 21-11

  • maandagochtend: 30-9, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door te mailen naar: a.maalderink@hccnet.nl (Graag in de mail even doorgeven welke dag de voorkeur heeft.) Telefonisch aanmelden kan ook: Iris Maalderink-Besselink, tel. 0314-621744